25 jaar!
Arnicon Groep
Onze missie: het leveren van een kwalitatief goede dienstverlening tegen een scherpe prijs, waarbij 'goed' staat voor inhoudelijk goed, klantgericht, klantvriendelijk en snel'.
 

arnicon groep - contact

Hoofdkantoor:
Molenbaan 7
2908 LL Capelle aan den IJssel

Arnicon:
Arnicon Projecten:
Arnicon 24/7:
Arnicon Services:
Recherchebureau BMR:

Meldkamer 24/7

E-mail:
010 - 258 23 00
010 - 258 23 30
010 - 258 23 40
010 - 258 23 50
010 - 258 23 70

06 - 45.143.755

info@arnicon.nl
Arnicon Groep

Industriele bodemincidentbestrijdingArnicon 24/7 BV is gespecialiseerd in bestrijding van schadelijke bodemincidenten, in met name de industrie en transportwereld.

Onze eerste inzet is bereddering, het beperken van uitbreiding van schade en het vastleggen van bewijsmateriaal over oorzaak en veroorzaker, indien derden aansprakelijk zijn. Vanuit een beveiligde en stabiele situatie werken wij in overleg met onze opdrachtgever en het bevoegd gezag naar sanering van veroorzaakte bodemschade. Uitgangspunt daarbij is de zorgplicht uit de Omgevingsvergunning, niet meer dan dat. Doel is dat kosten beperkt blijven.
Wij zorgen voor een adequate verslaglegging van het incident en getroffen maatregelen, zodat een melding aan de overheid vlot verloopt en derden met succes aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Arnicon 24/7 BV is in 2005 opgericht en is onderdeel van de Arnicon Groep. Onze jarenlange ervaring is opgebouwd bij bedrijven in de gehele Randstad, van mkb tot olieraffinaderijen. Saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd onder SIKB BRL 6000, NEN-EN-ISO-9001:2008 en VCA** certificering en hebben we de beschikking over speciaal ingerichte voertuigen en apparatuur.

Arnicon Groep


Arnicon Groep
Onze dienstverlening gaat verder dan alleen incidentbestrijding. Al naar gelang behoefte kan worden doorgeschakeld naar andere producten van de Arnicon-groep. Bodemonderzoek, asbestonderzoek in bodem, Plan van Aanpak (van bodemverontreiniging), overleg met het bevoegd gezag, uitvoering, toezicht en directievoering op kleine en grootschalige saneringen, monitoring. Dit alles tot tevredenheid van opdrachtgevers, de overheid en verzekeraars.
Bij bodemsaneringen werken wij met plezier samen met een gecontracteerde infra-aannemer van onze opdrachtgever, mits deze, of een onderaannemer, beschikt over certificaat SIKB BRL 7000.
Wij staan 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar en zijn dag en nacht bereikbaar via onze Meldkamer 06 - 45 143 755

MEER INFORMATIE?

Wij maken graag met u een afspraak om te bezien of een overeenkomst een aanvulling betekent voor uw bedrijf, waarbij de afspraken door ons worden vastgelegd. Steeds vaker vraagt het bevoegd gezag in de Omgevingsvergunning om een schriftelijke overeenkomst met een bedrijf, dat gespecialiseerd is in incidentbestrijding. Voor Arnicon 24/7 is het dagelijks werk. Voor u een zekerheid dat een bodemincident volgens de regels wordt opgelost en afgehandeld, inclusief voorbereiding van een eventuele aansprakelijkheidsstelling.

Wout H. Spruijt en/of Frans Wouters
Telefoon 010 - 25 82 340

wout@arnicon.nl
wouters@arnicon.nl