25 jaar!
Arnicon Groep
Onze missie: het leveren van een kwalitatief goede dienstverlening tegen een scherpe prijs, waarbij 'goed' staat voor inhoudelijk goed, klantgericht, klantvriendelijk en snel'.
 

arnicon groep - contact

Hoofdkantoor:
Molenbaan 7
2908 LL Capelle aan den IJssel

Arnicon:
Arnicon Projecten:
Arnicon 24/7:
Arnicon Services:
Recherchebureau BMR:

Meldkamer 24/7

E-mail:
010 - 258 23 00
010 - 258 23 30
010 - 258 23 40
010 - 258 23 50
010 - 258 23 70

06 - 45.143.755

info@arnicon.nl
Arnicon Groep

Bodemsanering en milieukundige begeleiding

Arnicon Groep
Bodemsanering kan noodzakelijk zijn als er in de bodem een verontreiniging is aangetoond. Er zijn diverse redenen om een sanering op te starten. Enerzijds is er een saneringsplicht aanwezig als er conform de Wet bodembescherming van een geval van ernstige bodemverontreiniging gesproken wordt. Verder hebben we de zogenaamde 'nieuwe gevallen'; verontreinigingen die recentelijk zijn ontstaan en die volledig gesaneerd dienen te worden. Arnicon Projecten is voornamelijk gericht op deze saneringsgerelateerde (advies)werkzaamheden en heeft ruime kennis en ervaring om tot een optimale oplossing te komen.

Arnicon Projecten levert de volgende diensten met betrekking tot bodemsanering:

• Opstellen saneringsonderzoek, saneringsplan, BUS-melding, saneringsevaluaties en
verzorgen aanbestedingen
• Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van saneringsprojecten (bedrijvenregeling, stimuleringsfondsen, etc.)
• Uitvoeren van verificatie-onderzoeken naar uitgevoerde bodemsaneringen
• Verzorgen alle relevante vergunningen ten behoeve van projectrealisatie
• Milieukundige begeleiding en directievoering van uitvoerende werkzaamheden
• Vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse conform CROW 132 en CROW 400 en inzet van Middelbaar en Hoger Veiligheidskundigen

Arnicon Groep
De medewerkers van Arnicon Projecten zijn “probleemoplossend” gericht en proberen middels maatwerk ieder willekeurig bodemsaneringsproject zo sober en doelmatig als mogelijk aan te pakken. Verder zijn onze milieukundig begeleiders allen in het bezit van het DLP-certificaat (Deskundig Leidinggevende Projecten). De vereiste kwaliteit is binnen Arnicon Projecten gewaarborgd middels de BRL SIKB 6000 en bijbehorende protocol 6001, VCA ** en ISO 9001:2015. Arnicon Projecten staat garant voor de inzet van erkende en geregistreerde medewerkers (mkb-ers en projectleiders) conform de BRL 6000. Uiteraard werken wij nauw samen met BRL SIKB 7000 gecertificeerde aannemers.

Arnicon Groep
Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Ing. W.A.M. Goossens, senior projectleider bodemsaneringen

Telefoon: 010 - 258 23 30
Mobiel: 06 - 53 72 86 36
goossens@arnicon.nl