25 jaar!
Arnicon Groep
Onze missie: het leveren van een kwalitatief goede dienstverlening tegen een scherpe prijs, waarbij 'goed' staat voor inhoudelijk goed, klantgericht, klantvriendelijk en snel'.
 

arnicon groep - contact

Hoofdkantoor:
Molenbaan 7
2908 LL Capelle aan den IJssel

Arnicon:
Arnicon Projecten:
Arnicon 24/7:
Arnicon Services:
Recherchebureau BMR:

Meldkamer 24/7

E-mail:
010 - 258 23 00
010 - 258 23 30
010 - 258 23 40
010 - 258 23 50
010 - 258 23 70

06 - 45.143.755

info@arnicon.nl
Arnicon Groep

Recherchebureau BMR / PGB-onderzoeksbureau BMR / Zorgfraude-onderzoeksbureau

Het in 2012 opgerichte Recherchebureau BMR is een door de Minister van Veiligheid en Justitie erkend recherchebureau (POB1310) en wordt gerund door voormalig politiepersoneel met een (milieu)recherche achtergrond. BMR is een handelnaam van Arnicon Services BV, dat behoort tot de Arnicon groep. Met de aanwezige algehele milieukennis binnen de Arnicon Groep beschikt BMR over een voor Nederland unieke specialisatie binnen de particuliere onderzoekbureaus.

Daarnaast is BMR door haar meer dan 12 jaar lange ervaring met de ontmanteling van hennepkwekerijen en drugslaboratoria vanuit Arnicon Services ( > 10.000 kwekerijen) een goede partner voor de Vastgoedsector, makkelaars, woningbouwcooperaties en particulieren, welke steeds vaker worden geconfronteerd met hennepkwekerijen in verhuurde bedrijfspanden, woningen en tijdelijk verhuurde te koop staande woningen. BMR biedt hiervoor een totaaloplossing.

Criminaliteit in het vastgoed
Het aantreffen van hennepkwekerijen en drugslabs. in bedrijfspanden en verhuurde te koop staande woningen neemt enorm toe. Eigenaren zijn meer dan voorheen bereid om te verhuren en een gedegen controle op huurders en panden wordt mogelijk minder adequaat uitgevoerd of blijft zelfs geheel achterwege.

In de praktijk blijkt dat overheden de eigenaar aansprakelijk stellen voor de aanwezigheid van illegale kwekerijen op het moment dat de ‘daders’ onbekend zijn/blijven omdat ze niet bij een inval worden aangetroffen dan wel gebruik hebben gemaakt van valse identiteitspapieren. In dergelijke gevallen weet ook de netbeheerder de eigenaar te vinden, zodat deze voor de veelal extreem hoge energienota opdraait en veelal ook nog de kosten van ontmanteling dient te betalen.

Daarnaast blijkt na ontdekking, dat er enorme schade toegebracht is aan het pand. Muren worden weggebroken, er worden gaten in daken en muren aangebracht voor de doorvoer van buizen, meterkasten worden ‘verbouwd’, muren en vloeren worden aangetast door vocht en schimmels door de hoge luchtvochtigheid alsmede lekkages van chemicalien. Totale schades tussen de € 25.000 en € 100.000 zijn meer regel dan uitzondering en dan hebben we het nog niet over het grote brandrisico.

Navraag bij assuradeuren leert dat als er ‘geknoeid’ is aan de meterkast, ook onmiddellijk de vraag opkomt of er wel sprake is van een gedekte schade bij brand. Assuradeuren wijzen in voorkomend geval een claim af. Inmiddels zijn er rechterlijke uitspraken geweest waaruit je kunt opmaken, dat eigenaren niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien zij kunnen aantonen dat er regelmatig controles zijn/worden uitgevoerd. Uit cijfers blijkt, dat bij 30% van de woningbranden de oorzaak ligt bij de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Steeds vaker zien we verzekeringspolissen, waaraan bijzondere voorwaarden zijn toegevoegd. In voorkomend geval wordt geen schade vergoed, die is ontstaan door of in verband met illegale activiteiten zoals hennepteelt, fabricage of handel in o.a. hennepproducten en synthetische drugs (XTC) en/of het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen goederen en het is daarbij niet van belang of de eigenaar/beheerder op de hoogte was van deze illegale activiteit. Een goede controle blijkt dus cruciaal.

Recherchebureau BMR levert middels haar ervaren en gediplomeerde onderzoekers een unieke dienstverlening, door o.a.:

 • Controle personalia en achtergrond (potentiële) huurders
 • Controle achtergrond hurende bedrijven
 • Controle van de betreffende panden
 • Meegaan met reguliere controle door huisaannemers en/of makelaars
 • Opstellen rapportages van uitgevoerde controles om onder aansprakelijkheid uit te komen
 • Bij verdachte omstandigheden contact leggen met politie en direct ingrijpen bewerkstellingen

 • Zoals wellicht bekend wordt bij een ontmanteling niet alle hennepgerelateerde apparatuur meegenomen, maar moet veel apparatuur, al dan niet vernield, in opdracht van het Openbaar Ministerie worden achtergelaten zoals beschreven in het Landelijk Hennepbestek, dat sedert 1 januari 2012 van kracht is. Ook de chemicalien dienen te worden achtergelaten. Daarnaast ontmantelen wij groothandels/opslagen van hennepgerelateerde goederen en in aanbouw zijnde kwekerijen, waarbij (nog) geen planten worden aangetroffen.

  Wij kunnen de achtergebleven randapparatuur en alle relevante materialen uiteraard wel voor of namens u verwijderen en vernietigen. Wij beschikken over de vereiste VIHB-registratie en de benodigde afvalstroomnummers zodat wij kunnen garanderen dat het ‘afval’ volgens vigerende wet- en regelgeving wordt afgevoerd naar erkende verwerkers.

  PGB-onderzoeksbureau BMR en Zorgfraude-onderzoeksbureau BMR

  PGB en zorgfraudebestrijding, ondersteuning van gemeenten.

  Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor toezicht, controle en handhaving van het verstrekken van Persoon Gebonden Budgetten (PGB) in het kader van dagbesteding, kortdurend verblijf en jeugdzorg. Conform een landelijke richtlijn dient men de PGB's te controleren op doel- en rechtmatigheid van de geleverde zorg waarover verantwoording dient te worden afgelegd aan het Rijk. De media staan er bol van en ondertussen heeft de overheid maatregelen genomen om fraude zoveel mogelijk te voorkomen, maar men blijkt in de praktijk zeer inventief te zijn, gelet op de grote diversiteit in het plegen van fraude. In 2013 bedroeg het gemiddelde fraudebedrag € 36.238 !!!
  Binnen de brancheorganisatie van recherchebureau's, waarvan BMR lid is, BPOB, is een werkgroep opgericht, welke zich heeft beziggehouden met de vraag op welke wijze gemeenten zijn te ondersteunen bij haar controletaak.

  Ook BMR is hier intensief bij betrokken, er is een Plan van Aanpak opgesteld en chechlists en interviews zijn ontwikkeld.De aanpak verschilt echter per gemeente en het leveren van maatwerk is daarbij een sleutelwoord, afhankelijk van ervaringen, kwantiteit doelgroep en wensen. Met een aantal onderzoekbureaus heeft BMR een PGB-fraudemeldpunt opgericht, waarop men desgewenst anoniem melding kan maken van vermeende PGB-fraude. Deze meldingen worden besproken met de betreffende gemeente en onze deskundige hulp wordt desgewenst aangeboden. Maar ook voor reguliere controles kunnen wij gemeenten van dienst zijn, aan de hand van een interview (vragenlijst) kunnen wij vrij eenvoudig vaststellen of de juiste of overeengekomen zorg wordt verleend, de kwaliteit van de verleende zorg voldoende is en/of verstrekking van PGB uberhaupt wel terecht is. Daarnaast wordt voldaan aan de eis van de minister, dat gemeenten controles moeten uitvoeren op ongeveer 10-20% van de verstrekte budgetten.

  Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.
  Hoofdkantoor
  Molenbaan 7 24 uur per dag - 7 dagen per week
  2908 LL Capelle a/d IJssel

  Tel. kantoor 010 - 258.23.70
  Meldkamer: 06 - 45 143 755 (24 uur per dag)

  Nadere informatie:
  Wout H. Spruijt, manager,
  Mobiel 06 - 53.47.71.21
  info@bmr-bedrijfsrecherche.nl
  www.arnicon.nl
  Vestigingen: Appingedam en Amersfoort.